Responsive Mockup cho website

flatisfy-skin-responsive-mock-up

Trong quá trình thiết kế website cho khách hàng, nhiều khi bạn phải tạo hình ảnh để khách hàng thấy rằng trang web của họ hiển thị tốt trên mọi thiết bị. Cũng có thể bạn cần thể hiện hình ảnh hoặc gì đó trên một thiết bị nào đó. Sau đây là tổng hợp một vài trang web cho bạn tạo Mockup miễn phí và trả phí.

  1. http://techsini.com/multi-mockup/index.php (tự động chụp hình website và tạo mockup)
  2. http://dunnnk.com/
  3. http://magicmockups.com/
  4. http://mockdrop.io/
  5. http://ami.responsivedesign.is/ (tự động chụp hình website và tạo mockup)
  6. https://www.mediamodifier.com/ (paid)
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Test Rehub theme
Register New Account
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0